21apr, 16
VANDIJK advocaten - Workshop ‘Ontslaggronden WWZ’ Vrijdag 23 juni 2017 (mr. A.C. Charlotte ten Hoor)

Als familierechtadvocaat heb ik vanzelfsprekend veel te maken met kinderalimentatie.

De hoogte van de kinderalimentatie houdt de gemoederen nog steeds bezig. Dat komt onder andere door de richtlijn van de Werkgroep Alimentatienormen, inhoudende dat het kindgebonden budget (kgb) in mindering strekt op de behoefte van de minderjarigen. Dat is al zo sinds 1 april 2013.

Met de invoering van de Wet hervorming kindregelingen per 1 januari 2015 werd plotseling duidelijk tot welke consequenties dat leidde. Het kgb werd aanzienlijk verhoogd, met als gevolg dat in een groot aantal gevallen de behoefte van de minderjarige uitkwam op nihil. De niet direct verzorgende ouder hoefde ten gevolge van deze methode niet of nauwelijks nog bij te dragen in de kosten van de kinderen.

Op 9 oktober 2015 maakte de Hoge Raad een einde aan de onzekerheid:

Bij de vaststelling van de door de ouders verschuldigde onderhoudsbijdrage voor hun minderjarige kinderen dienen het kindgebonden budget en de daarvan deel uitmakende alleenstaande ouderkop niet in aanmerking te worden genomen bij de bepaling van de behoefte van het kind, maar bij de berekening van de draagkracht van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt”.

Terugwerkende kracht?

In een recente uitspraak heeft het Gerechtshof den Bosch geoordeeld over de vraag hoe de behoefte van de kinderen per september 2013 moet worden vastgesteld: aftrek van kgb conform de toenmalige richtlijn, of met toepassing van de uitspraak van de Hoge Raad. Het hof acht het redelijk en billijk dat tot 1 januari 2015 de richtlijn van de Werkgroep wordt gevolgd. Vanaf 1 januari 2015 hanteert het hof de lijn van de Hoge Raad.

Een redelijke uitspraak. Had het hof anders geoordeeld dan was de behoefte met terugwerkende kracht aanzienlijk omhoog gegaan, met als risico dat de alimentatieplichtige ineens met een enorme achterstand in zijn betalingsverplichting zit.

Als advocaat houd ik de ontwikkelingen goed in de gaten. Ik kan u dan ook up to date van het juiste advies voorzien, en de juiste procedure bewandelen.

Wim Schröder

Wim J.G. Schröder

Meer informatie? Neem contact met ons op!