9mei, 16
VANDIJK advocaten - Inzien administratie ter onderbouwing bestuurdersaansprakelijkheid niet toegestaan

Uit het arrest van de Hoge Raad op 8 april 2016 jl. volgt dat een schuldeiser van een failliete onderneming niet het recht heeft om op basis van art. 3:15j aanhef onder d BW de administratie van die failliete onderneming in te zien met als doel een bestuurder aansprakelijk te stellen. De schuldeiser dient op grond van art. 843a Rv een vordering in te stellen tegen de curator.

Meer informatie? Neem contact met ons op!