9mei, 16
VANDIJK advocaten - General Data Protection Regulation 1

Met enige regelmaat merk ik in mijn praktijk dat verhuurders worden geconfronteerd met een huurder die niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet. Het betalen van de huurpenningen door de huurder aan de verhuurder, is een van de belangrijkste verplichtingen van de huurder. Een huurachterstand van drie of meer maanden, rechtvaardigt over het algemeen de beëindiging van de huurovereenkomst.

Is er regelmatig sprake van huurachterstand, of is er sprake van een langdurige huurachterstand, dan zal de verhuurder de huurovereenkomst met u willen beëindigen. Hij zal dan ook verlangen dat u de woning verlaat. De verhuurder dient daarvoor eerst een procedure tegen u te voeren.

Procedure tot ontruiming van de woning

Ontruimingsprocedures worden gevoerd bij de kantonrechter. Wanneer u een dagvaarding hebt ontvangen waarin de verhuurder ontbinding van de huurovereenkomst vordert en de ontruiming van het gehuurde, dan kunt u daartegen mondeling en/of schriftelijk verweer voeren.

Het kan voorkomen dat u pas ontdekt dat de verhuurder reeds een procedure heeft gevoerd bij de kantonrechter en dat u uit uw woning moet op het moment dat er een deurwaarder voor de deur staat die u het vonnis van de kantonrechter overhandigt. In dat geval is het belangrijk dat u zich meteen laat voorlichten over de (juridische) mogelijkheden die u dan nog heeft.

Samen met u kan ik bekijken of u nog procesmogelijkheden heeft of dat u beter kunt proberen een betalingsregeling te treffen met de verhuurder of de deurwaarder.

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Zijn er nog procesmogelijkheden voor handen, bijvoorbeeld een hoger beroep, dan kan ik proberen voor u een toevoeging aan te vragen.

Voor het regelen van een betalingsregeling met de deurwaarder of verhuurder wordt geen  toevoeging verstrekt.

Indien mogelijk kan ik u als advocaat bijstaan op zogenaamde toevoegingsbasis. Dit betekent dat ik pro deo voor u kan werken. U betaalt in dit geval een kleine eigen bijdrage, waarna de rest van de kosten van rechtsbijstand worden vergoed door de Raad voor Rechtsbijstand. Meer informatie over gesubsidieerde rechtsbijstand staat vermeld op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

J.A. Jacintha Devilee

Meer informatie? Neem contact met ons op!