21apr, 16
VANDIJK advocaten - Mediation

Naar verwachting zal dit jaar de wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen inwerking treden. Deze wet beoogt een uniforme regeling voor alle rechtspersonen. De regels die al bestaan voor BV’s en NV’s zullen dan ook gaan gelden voor verenigingen en stichtingen. Het wetsvoorstel beoogt de kwaliteit van het bestuur en toezicht op deze rechtspersonen te verbeteren. Een voorbeeld hiervan is het in de wet opnemen van een toezichthoudend orgaan voor een vereniging of stichting. Daarnaast wordt er ook een norm opgenomen waaraan bestuurders van een stichting of vereniging moeten voldoen. Deze norm bestaat voor NV’s en BV’s al langer. Het belang van de rechtspersoon staat voorop. De huidige tegenstrijdige belangenregeling gaat ook gelden voor vereniging en stichtingen. Deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming is bij direct of indirect tegenstrijdig belang niet meer mogelijk. Een vereniging of stichting zal aansprakelijk kunnen worden gesteld vanwege onbehoorlijk bestuur/faillissement. Tot slot komt er een verruiming van de ontslagmogelijkheden voor een stichtingsbestuurder die het belang van de stichting schaadt. Het is raadzaam tijdig juridisch advies in te winnen over de Wet Bestuur en Toezicht. Mogelijk brengt deze wet met zich mee dat u de statuten voor uw vereniging of stichting moet aanpassen.

Meer informatie? Neem contact met ons op!