12jul, 16
VANDIJK advocaten - General Data Protection Regulation 1

Als jurist bedrijfsrecht volg ik de juridische ontwikkelingen op de ondernemingsrechtelijke gebieden op de voet. Een van die ontwikkelingen is de nieuwe General Data Protection Regulation oftewel GDPR. Op korte termijn krijgen zo goed als alle bedrijven en organisaties met De General Data Protection Regulation te maken. Nederland krijgt, als EU-lidstaat, ook te maken met deze nieuwe wetgeving in de vorm van een verordening. De verordening wordt aangehaald als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Algemene Verordening Gegevensbescherming versus Wet Bescherming Persoonsgegevens

De Algemene Verordening Gegevensbescherming zal de huidige Wet bescherming persoonsgegevens, in de volksmond beter bekend als de Privacywet, niet volledig overbodig maken. Daar er in de Wet bescherming persoonsgegevens strengere bepalingen ten aanzien van de bescherming persoonsgegevens zijn opgenomen. Het voorgaande neemt niet weg dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming voorrang heeft ten aanzien van de Wet bescherming persoonsgegevens. Aangezien een verordening rechtstreekse werking heeft, zie hiervoor artikel 288 van het Verdrag, kunnen burgers zich daar rechtstreeks op beroepen.

Bestuurlijke boete

Indien u als werkgever uw werknemers gaat onderwerpen aan een controle ten aanzien van ziekteverzuim of internetgebruik op de bedrijfscomputer, zult u persoonsgegevens ten aanzien van uw werknemers verzamelen en/of registreren en valt u derhalve binnen de werkingssfeer van de Wet bescherming persoonsgegevens. Als werkgever dient u er dan ook ten alle tijden van bewust te zijn dat u gehouden bent om die wetgeving na te leven. Laat u dat na dan riskeert u naast schadevergoedingsplicht te zijn aan de werknemer wiens wettelijke rechten u niet hebt gerespecteerd, maar ook een bestuurlijke boete. De hoogte van de boete kan naar gelang de aard en ernst van de overtreding behoorlijk hoog kan oplopen. Thans geldt een maximale boete ad. € 820.000,-. Onder de AVG kan de boete oplopen tot een bedrag ad. € 20 miljoen of 4 % van de totale wereldwijde jaaromzet.
Hoe u als werkgever een effectieve controle kan uitvoeren en binnen de grenzen van de Wet bescherming persoonsgegevens handelt is behandeld tijdens de Juridate op 21 februari jl. Centraal stond de vraag: “Controle op de werknemer: hoe ver kunt u als werkgever gaan?”. De do’s and dont’s ten aanzien van de controle door de werkgever op de werknemer zijn behandeld. Wij hebben naast handvatten ook instrumenten gegeven die werkgevers naar gelang de situatie kunnen inzetten.

Ingangsdatum AVG

De AVG is op 25 mei 2016 van kracht geworden met een overgangstermijn van twee jaar. Kortom, u hebt nog tot 25 mei 2018 om u voor te bereiden en uw organisatie AVG-proof in te richten.
Wilt u weten wat deze nieuwe wetgeving voor u en/of voor uw organisatie gaat betekenen? Neem dan contact op met mr. Gregory J.C.R. Romet of kom langs tijdens het gratis spreekuur dat VANDIJK advocaten iedere dinsdagavond tussen 17:30 en 20:00 houdt op kantoor.

 

Meer informatie? Neem contact met ons op!