Nieuwe wetgeving

Wetswijzigingen Ambtenaren

Ambtenaren komen onder het Burgerlijk Wetboek te vallen. Ook andere regelingen die voor werknemers in de marktsector gelden, zijn op ambtenaren van toepassing. De Algemene Wet Bestuursrecht is niet meer van toepassing op de verhouding ambtenaar-overheidswerkgever. Bij een geschil tussen de ambtenaar en zijn overheidswerkgever is geen bezwaar en beroep bij de bestuursrechter meer mogelijk. Dit geschil dient voorgelegd te worden aan de kantonrechter. Wij adviseren en begeleiden u daarbij.

Stel uw vraag

Heeft u een vraag aan één van onze advocaten? Vul dit formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.