16sep, 17
VANDIJK advocaten - Geen kennelijk onredelijk ontslag nu werknemer door inspanningen werkgever na ontslag elders in dienst kon treden (mr. A.C. Charlotte ten Hoor)

Casus

In deze zaak van 8 augustus 2017 gaat het om een werknemer die werkzaam was als werkvoorbereider/planner. In juni 2015 heeft de werkgever een ontslagaanvraag ingediend bij het UWV omdat zij haar activiteiten ging staken. In augustus 2015 heeft de werkgever met een derde onderhandeld over een overname (van een deel ) van de activiteiten van de werkgever en vijf van de negen ontslagen werknemers, waaronder de werknemer in kwestie. Dit zonder succes. Vervolgens heeft het UWV toestemming gegeven voor de opzegging en vervolgens is de arbeidsovereenkomst met de werknemer in oktober 2015 opgezegd.

De werknemer stelt dat het ontslag kennelijk onredelijk is en vordert een schadevergoeding. De werknemer heeft aangevoerd dat hij door zijn eenzijdige werkervaring, zijn leeftijd en het gebrek aan investering in hem door opleiding en cursussen slechte kansen heeft op de arbeidsmarkt. Volgens de werknemer moet er bij ontslag dan ook vanuit worden gegaan dat hij langdurig werkloos zal zijn. Echter, heeft de werknemer in november 2015 al een nieuwe baan gevonden. De werknemer voert aan dat deze baan bij de beoordeling buiten beschouwing gelaten moet worden nu het gaat om een lagere functie met een lager salaris en een aanmerkelijk slechtere pensioenregeling.

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter oordeelt dat er geen reden is om op basis van de leeftijd van de werknemer en zijn jarenlange verbinding met de werkgever aan te nemen dat hij op de arbeidsmarkt kwetsbaar is. Dat blijkt uit interesse in de werknemer door twee overnamekandidaten van de werkgever. Het feit dat de werknemer ook vrijwel aansluitend na zijn ontslag elders in dienst is getreden wijst er ook op dat er geen sprake is van een beperkte inzetbaarheid. Het enkele feit dat de werknemer financieel nadeel heeft geleden en lijdt in de vorm van een lager salaris per maand, betekent naar het oordeel van de kantonrechter niet dat de gevolgen van de opzegging voor hem te ernstig zijn in vergelijking met het belang van de werkgever bij de opzegging. De vorderingen van de werknemer worden afgewezen.

c.tenhoor@vandijkadvocaten.nl

Meer informatie? Neem contact met ons op!