28okt, 18
VANDIJK advocaten - Provisiegeschil opdrachtnemer en opdrachtgever

Transitievergoeding

Als een werknemer minimaal 24 maanden in dienst is geweest, geldt bij beëindiging van het contract door de werkgever dat een bedrag aan de werknemer dient te worden betaald. Men noemt dit de transitievergoeding. De transitievergoeding wordt op een bepaalde manier berekend waarbij rekening wordt gehouden met de leeftijd van de werknemer, de duur van de arbeidsovereenkomst en het salaris.

Er zijn situaties denkbaar dat een werkgever en een werknemer gedurende de looptijd van de arbeidsovereenkomst afspraken maken over het aantal werkuren per week. In dat geval werkt een werknemer in plaats van 40 uur per week na verloop van tijd bijvoorbeeld 24 uur per week. De vraag is of over het stukje dat de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd een transitievergoeding moet worden betaald. De Hoge Raad heeft hier recentelijk uitspraak over gedaan.

Uitspraak Hoge Raad 18 september 2018

De situatie die aan de Hoge Raad werd voorgelegd betreft het volgende. Een werknemer is sinds september 1980 als lerares in dienst bij een school voor bijzonder onderwijs. Werknemer wordt echter ziek en ontvangt per augustus 2015 een WIA-uitkering. Het arbeidsongeschiktheidspercentage bedraagt 43,83%. Werkgever besluit hierop de aanstelling van werknemer te beëindigen. Van belang is dat werkgever werknemer vervolgens benoemt als leraar voor 0,5500 fte.

Werknemer is van mening dat zij voor het stukje dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd, recht heeft op een transitievergoeding. De kantonrechter is het met haar eens. De werkgever gaat in hoger beroep en in hoger beroep is de rechter van oordeel dat de werknemer daar geen recht op heeft. Vervolgens legt de werknemer de kwestie voor aan de Hoge Raad, de hoogste rechter in Nederland in dit soort zaken.

Oordeel Hoge Raad

De Hoge Raad oordeelt dat de werkneemster inderdaad recht heeft op betaling van de transitievergoeding voor het gedeelte dat haar arbeidsovereenkomst is beëindigd.

Hoewel de wet niets zegt over betaling van een stukje transitievergoeding bij gedeeltelijke beëindiging van een arbeidsovereenkomst, is de Hoge Raad van oordeel dat dit wel dient te gebeuren. Indien op een later moment het contract van de lerares immers alsnog zal eindigen, ontvangt zij uitsluitend de transitievergoeding over de nieuwe arbeidsduur. Als er dan geen vergoeding is betaald voor het stukje dat zij reeds heeft ingeleverd, loopt zij een gedeelte van de transitievergoeding mis. De Hoge Raad vindt dat dat niet de bedoeling kan zijn van de wet.

De Hoge Raad merkt in zijn uitspraak nog op dat het niet uitmaakt of er sprake is van een gedeeltelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst, een geheel ontslag gevolgd door een nieuwe arbeidsovereenkomst of een aanpassing van de arbeidsovereenkomst.

Let op: de vermindering van de arbeidsduur moet wel aan bepaalde vereisten voldoen.

Kortom: in bepaalde gevallen heeft een werknemer bij een aanpassing van de arbeidsduur recht op een transitievergoeding.

Wilt u graag weten meer weten over de berekening van de transitievergoeding en wanneer een transitievergoeding gedeeltelijk dient te worden voldaan? Neem dan contact op met mr. A.C.C. (Charlotte) ten Hoor.

c.tenhoor@vandijkadvocaten.nl

Oktober 2018.

Meer informatie? Neem contact met ons op!