21apr, 16
VANDIJK advocaten - Fout in het vonnis (kennelijke verschrijving of niet?!)

Bij brief van 8 maart 2016 is de voorzieningenrechter namens eiseres verzocht om verbetering van het op 7 maart 2016 in deze zaak gewezen vonnis, aangezien dit vonnis wat betreft de beslissing onder 5.4 een kennelijke fout lijkt te bevatten, nu daarin wordt verwezen naar de in 5.1 en/of 5.2 uitgesproken hoofdveroordelingen in plaats van naar de in 5.2 en/of 5.3 uitgesproken hoofdveroordelingen.

 

Namens gedaagden is te kennen gegeven dat zij niet akkoord gaan dit verzoek, omdat zij niet willen meewerken aan hun eigen veroordeling. De rechter overweegt:

 

2 De beoordeling

2.1.

Ingevolge het bepaalde in artikel 31 lid 1 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering kan de rechter te allen tijde op verzoek van een partij of ambtshalve een in zijn vonnis gemaakte kennelijke rekenfout, schrijffout of andere kennelijke fout die zich voor eenvoudig herstel leent, verbeteren.

2.2.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat in het vonnis van 7 maart 2016 sprake is van een kennelijke schrijffout die zich voor eenvoudig herstel leent. De voorzieningenrechter zal het verzoek dan ook toewijzen als na te melden.


ECLI:NL:RBOVE:2016:873

Meer informatie? Neem contact met ons op!