28jun, 17
VANDIJK advocaten - Vrije advocaatkeuze rechtbijstandverzekering OOK bij bemiddeling én buitengerechtelijke onderhandelingen (Justian Bohr)

Rechtspraak is niet altijd even smeuïg , met haar dikke dossiermappen, pagina dikke boeken en taaie kost. En hoewel juristen zelf van mening zijn dat iedere zaak weer een nieuwe uitdaging is, heeft de rechtspraak naar buiten toe veelal een stoffig imago. Onderstaande uitspraak van de rechtbank Overijssel illustreert echter wel dat de rechtspraak dat stof in sommige gevallen van haar schouders veegt en ook zo haar smeuïge momenten kent. In dit geval ging het namelijk om twee ex-echtelieden die pas na hun scheiding verwikkeld raakten in een hevige strijd. Zo deed de man aangifte jegens de vrouw terzake vernieling en deed de vrouw aangifte jegens de man terzake (psychische) mishandeling/vernielingen en smaad/laster. Partijen waren na de scheiding derhalve nog jarenlang bezig om elkaars leven te beïnvloeden.

Pikant beeldmateriaal onderwerp onderhavige procedure

Onderhavig geschil ziet echter op een ander onderwerp, de man vordert in de onderhavige kort gedingprocedure namelijk een verbod op het sturen van e-mails, berichten en foto’s op straffe van een dwangsom. De man krijgt namelijk een stortvloed aan naaktfoto’s van zijn ex toegezonden. Daarnaast laat de vrouw zich discriminerend uit over de huidige partner van de man.

Deze gerechtelijke procedure grijpt de vrouw met beide handen aan om een reconventionele vordering in te stellen, inhoudende een verbod voor de man om gedurende twee jaar – op welke manier dan ook  – contact met haar te zoeken. Daarnaast vordert zij een vernietiging van haar naaktfoto’s en een verbod op het verspreiden van haar naaktfoto’s. De vrouw legt aan vordering ten grondslag dat de man haar jarenlang met e-mails, Whatsapp- en sms-berichten heeft bestookt. Ook zou de man naaktfoto’s van haar verspreiden onder derden. De vrouw zou inmiddels mentaal zijn ingestort en om die reden onder behandeling van een therapeut staan.

Oordeel voorzieningenrechter

Allereerst stelt de voorzieningenrechter vast dat de relatie tussen partijen zeer gespannen en verstoord is geraakt. Zowel de man als de vrouw hebben elkaar over en weer benaderd op een manier en frequentie die (voor beiden) niet aanvaardbaar is.

Gelet op de wens van beide partijen om over en weer een contactverbod aan elkaar te laten opleggen, acht de voorzieningenrechter het aangewezen en gerechtvaardigd om de gevorderde contactverboden toe te wijzen, met uitzondering van het contact met de advocaat van de wederpartij en contact via derden. Hoewel de vrouw een contactverbod heeft gevorderd voor de duur van twee jaar, acht de rechter – gelet op de eisen van proportionaliteit en de ingrijpende aard ervan – een contactverbod voor de duur van een jaar afdoende.

Daarnaast dient de man het aan hem beschikbare beeldmateriaal van de vrouw te vernietigen en krijgt de man een verbod opgelegd om het beeldmateriaal van zijn ex-vrouw op welke wijze dan ook te verspreiden. Op haar beurt krijgt de vrouw een verbod opgelegd om haar ex-man schriftelijk en/of anderszins te benaderen.

Hoewel partijen het in de kern er eigenlijk met elkaar over eens waren dat deze kwestie de spuitgaten uitliep, heeft het klaarblijkelijk toch tot een kort geding moeten komen. Dankzij Vrouwe Justitia lijkt het erop dat met dit gerechtelijk oordeel de rust is wedergekeerd in het leven van de voormalig echtelieden. De rechtspraak schept dan ook een stukje rust in de alledaagse chaos waarmee men te maken krijgt.

VANDIJK advocaten - Jacintha Devilee

mr. J.A. Jacintha Devilee

Meer informatie? Neem contact met ons op!