18mei, 16
VANDIJK advocaten - EU-burgers geen recht op bijstand bij kort verblijf in andere EU-lidstaat

Het Europese Hof van Justitie heeft na vragen van een Duitse rechter geoordeeld dat bijstandsuitkeringen zonder nader onderzoek kunnen worden geweigerd aan economisch niet-actieve onderdanen van andere lidstaten gedurende de eerste drie maanden van hun verblijf.

In deze zaak ging het om een Spaans gezin met twee kinderen. Elk gezinslid heeft de Spaanse nationaliteit. Het gezin vestigt zich in Duitsland en vraagt uitkeringen aan voor levensonderhoud. De ouders werken, kinderen gaan naar school en het gezin ontvangt kinderbijslag. De band met Duitsland is er. Op een geven moment weigert Jobcenter uitkeringen tot levensonderhoud aan de vader en de zoon van het gezin te verstrekken. Het betreft de maanden augustus en september 2012. Jobcenter meent dat zij korter dan drie maanden in Duitsland verbleven.

Meer informatie? Neem contact met ons op!