21apr, 16
VANDIJK advocaten - Einde arbeidsovereenkomst na doorstart: over welke periode is de transitievergoeding verschuldigd?

Per 1 juli 2015 is een werkgever verplicht een bedrag, genaamd de transitievergoeding, aan een werknemer te betalen die minimaal 24 maanden in dienst is geweest en de werkgever de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd, op verzoek van de werkgever is ontbonden of wanneer na het einde van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd deze overeenkomst op initiatief van de werkgever niet wordt verlengd. Handelt de werkgever ernstig verwijtbaar als gevolg waarvan de werknemer zelf ontslag neemt of verzoekt de overeenkomst te beëindigen, dan kan onder omstandigheden de werkgever ook in deze gevallen verplicht worden om aan de werknemer een transitievergoeding te betalen. De hoogte van het bedrag wordt berekend op basis van een formule die onder meer rekening houdt met de duur van de arbeidsovereenkomst. Indien sprake is van een faillissement hoeft een werkgever echter geen transitievergoeding te betalen. Welke periode telt echter voor de berekening mee indien na een faillissement een doorstart wordt gemaakt en vervolgens alsnog tot beëindiging wordt overgegaan? De Rechtbank te Gelderland oordeelde op 15 januari 2016 (ECLI:NL:RBGEL:2016:190 ) dat ook de periode voorafgaand aan het faillissement diende te worden meegeteld. Vermoedelijk lag aan dit oordeel van de kantonrechter ten grondslag dat “draaideurconstructies” dienen te worden tegengegaan. Voor de werkgever in kwestie werd het echter een dure afrekening. Opgemerkt zij dat in casu opvolgend werkgeverschap werd aangenomen. Dit dient echter te voldoen aan een aantal voorwaarden. Daar zal niet altijd sprake van zijn.

Meer informatie? Neem contact met ons op!