22apr, 17
VANDIJK advocaten - Diefstal uit portemonnee collega onder invloed van medicijn? Terecht ontslag op staande voet (mr. Monique S. van Dijk)

In een kwestie die speelde bij het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch ging het om een 51-jarige werkneemster. Zij was reeds 26 jaar in dienst bij de Rabobank. Werkneemster had een goede staat van dienst. Op enig moment heeft zij een bedrag van € 70,00 weggenomen uit de portemonnee van een collega. Hierop is werkneemster aangesproken door haar werkgever. Zij is vervolgens op diezelfde dag nog op staande voet is ontslagen.

Ontslag op staande voet wegens diefstal

In beginsel kan een ontslag op staande voet worden gegeven wanneer sprake is van een zogeheten dringende reden. Er is sprake van een dringende reden wanneer een werknemer zich schuldig maakt aan diefstal. Nu in deze kwestie vast kwam te staan dat er sprake was van diefstal, had de werkgever tot zover in principe een geldige reden om tot ontslag van de werkneemster over te gaan.

Diefstal onder invloed van medicijnen

Werkneemster voert echter aan dat zij onder invloed van een zwaar medicijn te maken had met een (zelden voorkomende) bijwerking van dit medicijn, namelijk (hypo)manie. Werkneemster stelt dat onder hypomanie ook kleptomanie moet worden gecategoriseerd. Met andere woorden stelt zij zich op het standpunt dat zij door haar medicijn een onweerstaanbare drang had om te stelen. Zij heeeft daarom de € 70,00 weggenomen uit de portemonnee van een collega.

Kantonrechter stelt werkgever in het gelijk

Werkneemster was het niet eens met het door haar werkgever gegeven ontslag op staande voet. Om die reden is zij een procedure gestart bij de kantonrechter. De vrouw vordert wedertewerkstelling, alsmede een billijke vergoeding en een transitievergoeding. De kantonrechter heeft deze mevrouw in het ongelijk gesteld. Haar vorderingen werden en afgewezen. Het gegeven ontslag op staande voet bleef in stand.

Hoger beroep procedure

Met de beslissing van de kantonrechter is werkneemster het wederom niet eens. Zij gaat in hoger beroep bij het Gerechtshof. Het hof neemt alle omstandigheden in overweging. Desalniettemin komt het Hof tot de conclusie dat van de Rabobank in redelijkheid niet kon worden verwacht dat zij na de diefstal door haar werkneemster, de arbeidsovereenkomst zou laten voortduren. Het hof wijst om die reden de vorderingen van de werkneemster af.

Conclusie

Gelet op het wettelijk systeem kan diefstal een rechtsgeldige grondslag opleveren voor een ontslag op staande voet. Evenwel kunnen er omstandigheden zijn die mogelijk een ontslag op staande voet niet rechtvaardigen.  Het daarom van belang even kort te overleggen voordat u tot een ontslag op staande voet overgaat.

Juridisch advies

Voor juridisch advies omtrent dit onderwerp kunt u contact opnemen met onze advocaten mr. Monique S. van Dijk en mr A.A.C (Charlotte) ten Hoor.

Twitter: “Werkneemster steelt geld uit portemonnee collega. Zij stelt dit onder invloed te hebben gedaan van medicijnen, toch wordt zij ontslagen. Hof: terecht ontslag!”

Meer informatie? Neem contact met ons op!