21apr, 16
VANDIJK advocaten - Burengeschil over tegelpad gelegen tussen twee (hoek)woningen

Partijen in dit geschil zijn elkaars buren. Een van de partijen (hierna verder ‘partij A’) heeft in 1981 een aanbouw geplaatst aan de zijkant van zijn woning. Kort daarna heeft deze partij naast die aanbouw een tegelpad aangelegd. Dit tegelpad lag gedeeltelijk op de grond van de andere partij (hierna verder ‘partij B’). Vervolgens heeft partij B in 2014 een gedeelte van het tegelpad verwijderd en een schutting geplaatst. Partij A is het hier niet mee eens en heeft partij B gesommeerd om de schutting te verwijderen en het verwijderde tegelpad terug te plaatsen. Hieraan heeft partij B geen gehoor gegeven en daarop besluit partij A naar de rechter te stappen. Aan de vordering bij de rechter legt partij A ten grondslag dat zij door verkrijgende, althans bevrijdende verjaring het zakelijk recht van erfdienstbaarheid heeft verkregen. Daarnaast vordert partij A verwijdering van de schutting en herstel van het tegelpad. Volgens het oordeel van de rechtbank Rotterdam (ECLI:NL:RBROT:2015:5181), kan niet worden aangenomen dat sprake is van verkrijgende of bevrijdende verjaring. De rechtbank overwoog onder meer dat het gebruik maken van een tegelpad om met de fietsen van de schuur in de achtertuin naar de voorzijde van de woning te gaan en/of de container aan de straat te zetten zonder dat door de buren is gewezen op de onrechtmatigheid daarvan, niet met zich meebrengt dat partij A hier de eigendomspretentie uit mocht afleiden. Ook gedogen kan niet leiden tot bezit van een zakelijk recht zoals een erfdienstbaarheid.

Meer informatie? Neem contact met ons op!