4mrt, 18
VANDIJK advocaten - Handhaving Wet DBA opgeschort tot 1 januari 2020 (mr. Monique S. van Dijk)

Het kabinet streeft naar nieuwe wet- en regelgeving om de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) te vervangen. Deze wet moet duidelijkheid geven wanneer er sprake is van een dienstbetrekking. Dat loopt verre van soepel. Tot die tijd wordt de handhaving van de Wet DBA opgeschort.

Opschorting Wet DBA

Eerder was de handhaving als opgenomen in de Wet DBA uitgesteld tot 1 juli 2018. Dat is nu 1 januari 2020 geworden. De nieuwe wet zorgt voor veel onrust en onzekerheid bij ZZP’ers en opdrachtgevers. Dat was al bij de aankondiging van deze wetgeving voorspeld. De belastingdienst biedt geen enkele uitkomst. De meeste overeenkomsten die afwijken van de modelovereenkomsten van de belastingdienst, werden al door de belastingdienst afgekeurd. Waarom? Ik heb meerdere malen inhoudelijke discussies met de belastingdienst gehad. De belastingdienst zit zelf met de handen in het haar en weet niet waar deze wet naar toe gaat.

Consequenties voor u als ZZP’er en opdrachtgever

Dus huurt u nu een ZZP’er in en constateert de belastingdienst achteraf dat er toch sprake is van een dienstbetrekking, ondanks dat u met de ZZP’er schriftelijk bent overeengekomen dat er geen sprake kan zijn van een dienstbetrekking, dan zal de belastingdienst geen correctieverplichting of naheffingsaanslagen loonbelasting opleggen. Tot 1 januari 2020 krijgt u daarvoor ook geen boete.

Wél handhaving bij kwaadwillenden

De belastingdienst handhaaft echter wel bij kwaadwillendheid.

U bent volgens de belastingdienst “Kwaadwillend” als u opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of laat voortbestaan terwijl u weet, of had kunnen weten, dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking. U heeft dan volgens de belastingdienst op oneigenlijke wijze een financieel voordeel behaald.

Ziet de belastingdienst u als kwaadwillend, dan kan u wel een correctieverplichting of een naheffingsaanslag opgelegd krijgen.

Die handhaving wordt zelfs uitgebreid per 1 juli 2018. Nu richt deze zich alleen op de ernstigste gevallen van kwaadwillendheid (fraude, opzet of zwendel). Vanaf 1 juli handhaaft de Belastingdienst in alle gevallen van kwaadwillendheid waarbij sprake is van:

  1. Een (fictieve) dienstbetrekking;
  2. Evidente schijnzelfstandigheid;
  3. Opzettelijke schijnzelfstandigheid.

De Belastingdienst zal wel alle drie criteria van kwaadwillendheid moeten bewijzen.

Wat nu?

Na invoering van de nieuwe wet- en regelgeving geldt nog een terughoudend handhavingsbeleid van maximaal 1 jaar. Zo heeft iedereen straks voldoende tijd om te wennen aan de nieuwe regels en deze goed toe te passen.

Hoe kunt u het beste handelen tot de nieuwe wet?

Huurt u een ZZP’er in, dan kunt u óf gebruik maken van een modelovereenkomst van de belastingdienst (desgewenst aangepast aan uw eigen situatie) óf u gebruikt uw “eigen” overeenkomst (van opdracht). Bij twijfel of een ZZP’er in loondienst werkt, adviseert de belastingdienst een van haar modelovereenkomsten te gebruiken waarbij de geel gemarkeerde tekst ongewijzigd dient te worden overgenomen.

U kunt zich ook altijd wenden tot VANDIJK advocaten (Monique van Dijk of Charlotte ten Hoor).

Maart 2018

msvandijk@vandijkadvocaten.nl

Meer informatie? Neem contact met ons op!