13sep, 17
kakkerlak

In een recente rechtszaak waarover de rechtbank Amsterdam zich heeft gebogen, ging het om een restauranthouder en een ongediertebestrijder die een overeenkomst van opdracht hebben gesloten. De ongediertebestrijder heeft de verplichting op zich genomen om de kakkerlakken te bestrijden. De restauranthouder heeft de verplichting op zich genomen om in ruil voor de diensten van de ongediertebestrijder tot betaling over te gaan. Dit deed de restauranthouder echter niet. Nadat de ongediertebestrijder een aantal vruchteloze sommaties heeft gestuurd aan de restauranthouder, heeft de restauranthouder de zaak aan de rechter voorgelegd.

Wanprestatie werkzaamheden

De restauranthouder stelt zich op het standpunt dat de bestrijdingswerkzaamheden niet goed zouden zijn verricht door de ongediertebestrijder, met andere woorden, de ongediertebestrijder zou zijn gedeelte van de overeenkomst niet zijn nagekomen. Hiertoe voert de restauranthouder aan dat nadat de werkzaamheden waren verricht het aantal kakkerlakken was toegenomen en dat de plek waar de kakkerlakken zich voorheen concentreerden, rondom de vaatwasser, vele malen was vergroot tot het hele pand. De ongediertebestrijder stelt zich tijdens de gerechtelijke procedure op het standpunt dat de restauranthouder tegen het advies in, heeft gekozen voor een vloeibaar bestrijdingsmiddel. Voornoemd bestrijdingsmiddel zou een uitdrijvende werking hebben, waardoor de kakkerlakken tevoorschijn komen. Bovendien is herhaling bij een dergelijke behandeling geboden en duurt het over het algemeen drie maanden voordat het ongedierte is bestreden. Bovendien stelt de ongediertebestrijder dat de thans aanwezige kakkerlakken ook kunnen zijn meegekomen met andere leveranciers.

Rechterlijk oordeel

De rechter overweegt dat de restauranthouder zijn stelling dat er sprake is van wanprestatie niet voldoende heeft onderbouwd. Het enkele feit dat een ander bedrijf de kakkerlakken wel succesvol bestrijdt, betekent niet dat de ongediertebestrijder in casu zich onvoldoende heeft ingespannen. Om die reden oordeelt de rechter dat de restauranthouder is gehouden om voornoemde facturen te voldoen.

Hoewel uit deze kwestie niet blijkt of partijen afspraken en toezeggingen schriftelijk hebben vastgelegd, had dit wellicht een belangrijk element kunnen zijn in deze kwestie. Een toezegging of garantie dat de kakkerlakken volledig zouden worden bestreden, had ervoor kunnen zorgen dat de restauranthouder in het gelijk zou worden gesteld. Bij geschillen over een overeenkomst en de daaruit voortvloeiende betalingsverplichting, kunt u altijd een van onze advocaten inschakelen.

jdevilee@vandijkadvocaten.nl

mei 2017

Meer informatie? Neem contact met ons op!