29nov, 17
VANDIJK advocaten - Bedrijfsgeheimen beter beschermd

Nederland moet voor 9 juni 2018 de Richtlijn Bescherming Bedrijfsgegevens (richtlijn nr 2016/943) implementeren in nationale wetgeving. De overheid doet dat met een nieuwe wet: de Wet Bescherming Bedrijfsgegevens. Daarnaast worden enkele andere wetten, onder andere het Wetboek van Rechtsvordering, aangepast.

Waarom de richtlijn en de wet?

Het toenemend gebruik van informatie- en communicatietechnologie biedt bedrijven steeds meer mogelijkheden wereldwijd zaken te doen. Bedrijven liepen altijd al het risico dat hun bedrijfsgeheimen werden ontfutseld, maar de huidige van informatie- en/of communicatietechnologie maakt het kwaadwillenden nog gemakkelijker toegang te krijgen tot gevoelige informatie. De Europese richtlijn en de nieuwe Nederlandse wet moet houders van bedrijfsgeheimen meer rechtsbescherming bieden.

Wat is een bedrijfsgeheim

Een bedrijfsgeheim is informatie die:

 1. Niet algemeen bekend is in de branche
 2. Handelswaarde heeft juist omdat het geheim is
 3. Afgeschermd is om te verzekeren dat de informatie geheim blijft

Denk bijvoorbeeld aan het originele recept van Coca-cola, maar ook aan (de beschrijvingen van) productieprocessen, algoritmen, reclame strategieën, in huis verworven kennis en kunde, jaarcijfers (voor zover die niet openbaar zijn via bijv. KvK), cliëntenbestanden, administratieve afspraken zoals agenda’s, notulen, correspondentie met klanten of personeel.

Wat kunt u doen?

Om een beroep te doen op bescherming van de Wet Bescherming Bedrijfsgegevens moet u in ieder geval kunnen aantonen dat u zelf al het nodige heeft gedaan om de gegevens beschermd te houden:

 • Zorg dus dat niet zomaar iedereen toegang heeft tot bedrijfsgeheime informatie. Werk op basis van ‘need-to’know’. Geef de mensen alleen toegang tot de informatie die ze nodig hebben om hun werk goed uit te voeren, maar niet meer;
 • leg in een overeenkomst (bijvoorbeeld een geheimhoudingsovereenkomst of een concurrentiebeding) vast dat en welke bedrijfsinformatie geheim dient te blijven;
 • laat uw bedrijfsgeheime informatie niet zomaar slingeren.

Wat brengt de wet u?

De Wet Bescherming Bedrijfsgegevens biedt u, via aanpassing van onder meer het Wetboek van Rechtsvordering, de mogelijkheid makkelijker te procederen. Zo wordt er een nieuwe titel 15A “van rechtspleging in zaken betreffende bescherming van bedrijfsgeheimen” ingevoerd. Ook het ‘bewijsprobleem’ wordt opgepakt. Nu loopt iemand die moet bewijzen dat hij een bedrijfsgeheim heeft, het risico dat zijn geheime informatie daardoor juist op straat komt te liggen.  De richtlijn verplicht landen voldoende waarborgen te ontwikkelen om het bestaan van bedrijfsgeheimen te bewijzen, zonder de inhoud daarvan bekend te maken. De Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen doet dat door in een procedure bepaalde informatie als ‘vertrouwelijk’ te bestempelen zodat deze slechts zeer beperkt en onder strikte voorwaarden kan worden gedeeld.

Welke ‘wapens’ krijgt u in handen?

Met de wet kunt u optreden tegen onrechtmatig verkregen bedrijfsgeheimen en tegen het gebruik en/of openbaar maken van bedrijfsgeheimen. Denk daarbij aan:

 • Een verbod of staking van het gebruik van bedrijfsgeheimen (al dan niet op straffe van een dwangsom) en van de producten die hiermee zijn gemaakt
 • Bewijsbeslag (kan nu ook al)
 • Producten terugroepen die inbreuk maken op uw bedrijfsgeheim of zijn gemaakt door inbreuk te maken op een bedrijfsgeheim;
 • Producten (laten) vernietigen die inbreuk maken op uw bedrijfsgeheim of zijn gemaakt door inbreuk te maken op uw bedrijfsgeheim;
 • Vernietiging van de documenten waaruit het bedrijfsgeheim blijkt
 • Verbod op toekomstig gebruik van documenten waaruit het bedrijfsgeheim blijkt
 • Schadevergoeding
 • (forfaitaire) vergoeding van proceskosten

Conclusie:

Als u zelf uw bedrijfsgeheimen laat slingeren, heeft u niets van de wet te verwachten. Als u zelf u geheime gegevens goed beschermt, geeft de Wet Bescherming Bedrijfsgegevens een goede aanvullende bescherming.

November 2017

y.ooykaas@vandijkadvocaten.nl

Meer informatie? Neem contact met ons op!