13jun, 17
VANDIJK advocaten - Arbeidstijdenregistratie

De sinds 1 januari 2017 verplichte registratie van arbeids- en rusttijden in de binnenvaart zorgt nog steeds voor veel vragen. Een kleine greep:

Vaartijdenboek en arbeids- en rusttijdenregistratie

Vraag: Is het mogelijk dat de bemanning in de rusttijd (de geruste tijd wordt als rusttijd in de registratie opgeschreven), tegelijkertijd in het vaartijdenboek als bemanning vermeld staat?

Dat lijkt niet mogelijk. Immers, vermelding in het vaartijdenboek betekent dat dat personeel werkzaam is en dus actief kan worden ingezet, waardoor er geen sprake is van rusttijd.

Meerdere dienstverbanden

Vraag: wat moet ik doen als een werknemer bij mij twee weken op/ twee weken af vaart en hij in zijn vrije weken op een ander schip ‘bijklust’?

Formeel gezien moet een werknemer zijn werkgever  informeren over werkzaamheden in zijn vrije weken.  Het is dan ook raadzaam hier duidelijke afspraken over te maken in de arbeidsovereenkomst. Als de werknemer je niet informeert, loopt je als hoofdwerkgever het risico dat je je werknemer meer dat het toegestane aantal uren laat werken. De hoofdwerkgever zal de werknemer dan bij terugkomst aan boord, om problemen te voorkomen, desnoods eerst moeten laten beginnen met rusttijd.  Wat uiteraard zeer ongewenst is.

DGA ook werknemer?

Vraag: ik ben DGA. Daarnaast ben ik in loondienst bij een van mijn BV’s. Vanuit die BV word ik als kapitein te werk gesteld op een van mijn schepen. Geldt voor mij dan ook de arbeidstijdenregistratieregeling?

Nee. Formeel gezien is er geen sprake van een gezagsverhouding omdat het gaat om de functie   kapitein. Die oefent zijn werk zelfstandig uit en wordt door iemand anders aangestuurd.

Vanwege de vele vragen lijkt het erop dat de aanloopperiode, die in eerste instantie zou gelden tot 1 juli 2017, wordt verlengd tot het eind van het jaar. Tot die tijd zal IL&T dus vooral waarschuwend optreden maar zullen nog geen boetes worden opgelegd.

mr. Ynke M.M. Ooykaas

juni 2017

Meer informatie? Neem contact met ons op!