18dec, 17
VANDIJK advocaten - Opzegtermijn Telecomcontracten één maand! (Mr. Ynke M.M. Ooykaas)

Zo tegen het einde van het jaar kan het geen kwaad nogmaals te wijzen op de gewijzigde opzegmogelijkheden die de wet Telecommunicatie sinds 1 oktober 2016  biedt. Zeker omdat veel Telecomaanbieders hun contracten niet aanpassen aan de gewijzigde wetgeving en gewoon op de oude voet doorgaan.

Met ingang van 1 oktober 2016 is het voor zowel consumenten als zakelijke klanten makkelijker hun contracten met Telecomaanbieders op te zeggen. Dat geldt ook voor aanbieders van televisie en radio en de internetproviders die voor de toegang tot (zakelijk) internet zorgen.

Wat is er veranderd?

Met name voor bedrijven zijn de regels voor opzegging flink verbeterd. Voor consument en bedrijf geldt nu dat:

  • Het stilzwijgend verlengen van een contract met eenzelfde periode niet is toegestaan. Dus een contract voor twee jaar mag niet stilzwijgend met nog eens twee jaar worden verlengd;
  • Na afloop van de eerste contractstermijn moet de overeenkomst op elk moment kosteloos opgezegd kunnen worden;
  • De opzegtermijn mag maximaal één maand zijn;
  • Alleen op uitdrukkelijk verzoek van de abonnee kan een opzegtermijn van maximaal drie maanden worden afgesproken.

Speciaal voor consumenten

Het is voor consumenten vaak aantrekkelijk een contract voor een langere tijd af te sluiten. Zij krijgen meestal de mogelijkheid een overeenkomst voor 24 maanden aan te gaan. Een aanbieder mag echter niet alleen contracten van 24 maanden aanbieden, hij moet ook contracten met een kortere looptijd, bijvoorbeeld van 12 maanden, aanbieden.

Hoe zit het met bestaande contracten?

Zakelijke contracten die voor 1 oktober 2016 zijn aangegaan voor bepaalde duur en die reeds stilzwijgend zijn verlengd of vernieuwd, kunnen dankzij de wijziging van de Telecomwet, altijd kosteloos worden opgezegd met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.  Dat blijkt ook uit de uit de brief van de minister van economische zaken van 17 mei 2016. Dat geldt ook voor contracten die zijn of worden aangegaan voor onbepaalde tijd.
Zo biedt een nieuw jaar ook op Telecomgebied nieuwe kansen…

December 2017

y.ooykaas@vandijkadvocaten.nl

Meer informatie? Neem contact met ons op!