27jul, 16
VANDIJK advocaten - Geen adviesrecht OR tijdens insolventie.

De werkgever kan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, de arbeidsovereenkomst pas opzeggen vanaf de dag dat de werknemer de AOW-leeftijd heeft bereikt. Indien partijen een hogere leeftijd dan de AOW-leeftijd zijn overeengekomen, kan de overeenkomst pas bij het bereiken van deze hogere leeftijd worden opgezegd.

Heeft de werkgever de arbeidsovereenkomst onterecht te vroeg opgezegd dan heeft de werknemer recht op herstel van de arbeidsovereenkomst of een billijke vergoeding. Herstel van de arbeidsovereenkomst of de billijke vergoeding kan gevorderd worden bij de rechter. Bij herstel van de arbeidsovereenkomst heeft de werknemer recht op een transitievergoeding, mits de werknemer minimaal 24 maanden in dienst is geweest.

In de meeste gevallen van pensioenontslag is het beter om een billijke vergoeding te vorderen dan herstel van de arbeidsovereenkomst. Een procedure kan namelijk lang duren en de kans is groot dat de werknemer dan al een leeftijd heeft bereikt waarop werken niet meer geoorloofd is. Omdat een procedure lang kan duren, kan de rechter alvast een (voorwaardelijke) billijke vergoeding aan de werknemer toekennen.

Houdt u als werknemer wel rekening met de termijnen waarbinnen u actie moet ondernemen, als u te laat bent kunt u namelijk geen actie meer ondernemen. Deze termijnen beginnen te lopen op de dag dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd.

Meer informatie? Neem contact met ons op!