21apr, 16
VANDIJK advocaten - Een mooie carrièrestap alleen betekent niet dat een geldend concurrentiebeding niet meer zou moeten gelden 1

Op 31 juli 2015 heeft de Rechtbank in Utrecht een belangrijke uitspraak gedaan.

In statuten kan op grond van artikel 2:244 lid 2 BW niet worden vastgelegd dat een besluit tot ontslag van een bestuurder alleen met unanimiteit van stemmen kan worden genomen. Voor zover er al een unanimiteitsvereiste is opgenomen, is een dergelijke afspraak niet geldig. Artikel 2:244 lid 2 BW bevat geen verbod om een dergelijke afspraak in een aandeelhoudersovereenkomst op te nemen, zoals door partijen is gedaan. Afspraken die zijn neergelegd in een aandeelhoudersovereenkomst kunnen onder omstandigheden op grond van artikel 2:8 BW doorwerken in de verhouding tussen een vennootschap en haar bestuurder. De rechtbank oordeelt dat van doorwerking van de aandeelhoudersovereenkomst geen sprake is.

Meer informatie? Neem contact met ons op!