26sep, 16
VANDIJK advocaten - Tweede Kamer wil geen wettelijk omgangsrecht grootouders

Succesvolle doorstart

Bedrijven die failliet zijn maken, volgens het Centraal Planbureau (CPB), meer kans op een succesvolle doorstart als de rechten van schuldeisers worden beperkt. Een efficiënte faillissementswet draagt bij aan de economie. Een economie die zich snel aanpast aan veranderende omstandigheden, economische crises en nieuwe technologische ontwikkelingen.

In vergelijking met de Verenigde Staten is er in Nederland veel te verbeteren. Volgens de cijfers van het CPB is het aantal bedrijven in Nederland dat na faillissement een succesvolle doorstart maakt zo’n 2,5%. In de V.S. is dit zo’n 10%.

Wettelijke verbeterpunten

De huidige wetgeving kan op vier hoofdpunten verbeterd worden.

Ten eerste kan er in de wet een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen verschillende categorieën concurrente schuldeisers. Hierbij kan er voor elke categorie een verschillende afweging gemaakt worden over de betaling van de schulden. Daarnaast kunnen mogelijkheden gecreëerd worden om schuldvorderingen om te zetten in preferente aandelen. Op deze manier kunnen financiers en eigenaren van tevoren bepalen in welke categorie een financieringsovereenkomst valt.

Ten tweede kan er in de wet opgenomen worden dat het management, onder voorwaarden, grotendeels de zeggenschap houdt bij betalingsproblemen. Zo is dit in de meeste ontwikkelde economieën geregeld. Dit wordt ook wel een debtor-in-possession-procedure genoemd. Deze procedure prikkelt het management van een bedrijf met betalingsproblemen om eerder surseance (uitstel van betaling) aan te vragen en om meer informatie te delen met de bewindvoerder en de schuldeisers.

Ten derde kan er in de wet opgenomen worden dat de rechten van schuldeisers met onderpand bij een uitstel van betaling en faillissement opgeschort worden. Dit voorkomt dat alle schuldeisers tegelijkertijd betaling eisen. Hierdoor wordt de kans op een succesvolle doorstart bevorderd.

Ten vierde kan in de wet opgenomen worden dat een dwangakkoord bij uitstel van betaling mogelijk is. Dit voorkomt dat individuele schuldeisers een doorstart dwarsbomen.

Juridisch advies

Voor juridisch advies omtrent dit onderwerp kunt u contact opnemen met onze advocate mr. M.S. van Dijk.

Meer informatie? Neem contact met ons op!