Quincy Kendall

Samenwerkend advocaat |   mail@vandijkadvocaten.nl

Nieuws

Quincy

Quincy Kendall, advocaat, is gespecialiseerd in (ruimtelijk) bestuursrecht w.o. het adviseren en procederen over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen en handhavingkwesties voor overheden, bedrijven en particulieren.

Quincy is daarnaast bekend met kwesties rondom milieurecht, flora- en fauna- en visserijwetgeving. Verder heeft hij veel ervaring met zakenrechtelijke geschillen over eigendom van onroerende zaken, erfdienstbaarheden, erfpacht en burenrecht. Tijdens zijn loopbaan als advocaat heeft Quincy ook veel kennis opgedaan over wet- en regelgeving over statutaire bepalingen van en bestuurdersaansprakelijkheid bij stichtingen, verenigingen en coöperaties.

Quincy past zijn in het bedrijfsleven en overheidssector opgedane kennis en ervaring op kundige en praktische wijze toe ten behoeve van de overheden, bedrijven en particulieren die wij tot onze clientèle mogen rekenen. Quincy Kendall is afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam en is sinds 2002 werkzaam in de advocatuur waarvan sinds 2010 als advocaat.