18jun, 17
VANDIJK advocaten - Een mooie carrièrestap alleen betekent niet dat een geldend concurrentiebeding niet meer zou moeten gelden 2

Het gerechtshof Den Bosch heeft zeer recent een interessante uitspraak gedaan in een geschil over de tellerstand van een Jaguar uit 1973. In deze kwestie ging het om een Jaguar E-type V12 serie III cabriolet uit 1973 die in 1999 in Amerika was gekocht door een Nederlandse liefhebber van klassieke auto’s. Ten tijde van de aanschaf van de Jaguar in Amerika, waren er geen registratie en onderhoudshistorie aanwezig. De tellerstand van de Jaguar stond op het moment van aanschaf op 30.547 mijl.

Verkoop auto via website

Op een gegeven moment heeft voornoemde liefhebber de auto op een Duitse autowebsite gezet, teneinde de Jaguar te doen verkopen. Vervolgens is op deze advertentie gereageerd door een potentiele koper. De potentiele koper heeft onder de motorkap gekeken en een proefrit gemaakt. Hierbij is nog wel aangegeven dat aan de Jaguar nog diverse werkzaamheden nodig waren, zoals het vervangen van de banden en het koelmiddel in de airco-installatie. Diezelfde dag nog heeft de potentiele koper de auto van de verkoper gekocht voor een bedrag van € 45.000,00. In een onderhandse akte hebben partijen opgenomen dat de koper de Jaguar zou meenemen ‘as is’.

Aanzienlijk verschil aangeprezen en (mogelijk) daadwerkelijke tellerstand

De nieuwbakken eigenaar van de Jaguar heeft de auto vervolgens naar een dealer gebracht, teneinde de Jaguar te herstellen en in perfecte staat te brengen. Tijdens de inspectie van de dealer komt vast te staan dat de kilometerstand van de Jaguar geen 30.547 mijl betrof, maar dat de geconstateerde slijtage eerder past bij een tellerstand van 150.000 mijl. De nieuwe eigenaar van de auto heeft vervolgens nog een contra-expertise laten uitvoeren, waarin de volgende bevinding naar voren komt: ‘het is na een goede optische controle duidelijk dat deze Jaguar meer mijlen heeft gereden dan de teller aangeeft (…)’.

Gerechtelijke procedure

De nieuwe eigenaar stapt naar de rechter en vordert in het kader van non-conformiteit een bedrag van € 20.707,45. Indien en voor zover deze vordering niet slaagt, vordert hij verlaging van de koopprijs van de koopprijs vanwege dwaling ad € 20.707,45. De kantonrechter heeft de nieuwe eigenaar in het gelijk gesteld. Hiertegen is de nieuwe eigenaar in hoger beroep gegaan.

Het hof gaat evenwel over tot vernietiging van het vonnis en afwijzing van het gevorderde. Aan dit oordeel liggen meerdere omstandigheden ten grondslag. Zo houdt het hof er rekening mee dat de verkoper als particulier heeft gehandeld (ondanks zijn achtergrond als monteur en garagehouder); dat de nieuwe eigenaar liefhebber is van klassieke auto’s; dat de advertentie het aantal kilometers vermeldde en dat in de loop naar de aankoop ook is geuit dat aan het aantal kilometers niet werd getwijfeld, maar dat ook het verleden van de Jaguar onbekend is; de koopakte melding maakt van de toestand waarin de auto zich bevond ten tijde van de koop: ‘as is’ en er was geen garantie opgenomen ten aanzien van de tellerstand in de koopakte. Bovendien was de tellerstand ook niet als zodanig essentieel aan de orde gesteld door de nieuwe eigenaar. Gelet op alle omstandigheden van het geval, komt het hof mijns inziens tot een terecht oordeel en dient de schade derhalve voor rekening te blijven van de nieuwe eigenaar.

VANDIJK advocaten - Jacintha Devilee

mr. J.A. Jacintha Devilee

Meer informatie? Neem contact met ons op!