vervoersrecht-vrachtwagens

Vervoersrecht

Vervoersrecht omvat het recht met betrekking tot overeenkomsten van personen- en goederenvervoer. De Nederlandse vervoerder speelt een grote rol in de Europese vervoerswereld. Maar hoe ziet die wereld er nu uit? Voor een deel heeft u als vervoerder te maken met dwingendrechtelijke regels neergelegd in verdragen zoals CMR of CMNI of nationale wetgeving. Maar niet alle regels zijn dwingend. Van veel regels kunt u afwijken en staat het u vrij om zelf nadere afspraken te maken.

VANDIJK bedient het varend MKB in de breedste zin van het woord: zowel droge lading schepen, tankers, sleep- en duwboten en bakken, als motorpassagiersschepen en traditioneel getuigde zeilschepen.
Daarnaast treedt VANDIJK regelmatig op ten behoeve van aan de scheepvaart gerelateerde bedrijven zoals motorenfabrieken en werven.

De advocaten van VANDIJK advocaten adviseren en procederen binnen het brede spectrum van het varend MKB. Zij kunnen u onder andere bijstaan ter zake van:
algemene voorwaarden (w.o. verhoogde aansprakelijkheid en de (on)mogelijkheid van bepaald uitsluitingen/exoneraties);
pandrecht;
aanvaring en ladingschade;
douanezaken, aansprakelijkheid en verzekeringen;
– grensoverschrijdende handelstransacties.

U kunt vrijblijvend uw vragen stellen aan onze advocaten.

Algemene voorwaarden

U kunt in uw overeenkomst andere afspraken maken of u kunt kiezen voor de toepasselijkheid van bepaalde voorwaarden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de verschillende soorten voorwaarden die de Fenex beschikbaar heeft. Ook zijn er vele verschillende soorten bevrachtingsvoorwaarden die in de binnenvaart gebruikt worden. Hoewel het hier niet om bevrachtingsvoorwaarden gaat, komt men in de binnenvaart ook het Besluit laad- en lostijden en overliggeld in de binnenvaart 1991, Tijdelijk besluit laden en lossen binnenvaart 2011 en Tweede tijdelijk besluit laden en lossen binnenvaart 2014 veel tegen. Ook voor het sleep- en duwwerk zijn er vele voorwaarden voorhanden.

Het is daarom van belang dat duidelijk is welke voorwaarden er voor welke activiteiten gelden. Het is niet verstandig lukraak naar een aantal algemene voorwaarden te verwijzen in de hoop dat u in geval van nood kunt verwijzen naar de voor u meest gunstige voorwaarden. De rechter zou dan weleens kunnen oordelen dat er helemaal geen algemene voorwaarden gelden.

Beslag

Een schip is geladen en wil net gaan varen. U hoort dat dat niet kan, want het schip is aan de ketting gelegd. Er ligt beslag op. Maar wat is dat, beslag?

Bij beslag wordt ook wel een onderscheid gemaakt tussen conservatoir en executoriaal beslag. Conservatoir beslag is in de praktijk beslag dat gelegd wordt voorafgaand of tijdens een gerechtelijke procedure. Is de procedure afgerond met een gerechtelijke beslissing die onherroepelijk is geworden en wil de tegenpartij nog steeds niet betalen, dan spreekt men van executoriaal beslag. In dit geval kan de deurwaarder met de uitspraak van de rechter in de hand overgaan tot het executoriaal beslag. Dit beslag is er op gericht om bijvoorbeeld over te gaan tot verkoop van goederen. De rechter heeft immers al geoordeeld dat de tegenpartij moet betalen.

Beslag leggen in Nederland is in vergelijking met de ons omringende landen relatief gemakkelijk, maar de laatste jaren zijn de criteria voor beslag leggen wel aangescherpt. Een beslag opheffen kan bijvoorbeeld door het stellen van een (bank)garantie. U kunt ook de rechter in een kort geding vragen het beslag op te heffen.

Aan de ketting

In de praktijk heeft conservatoir beslag op een schip tot gevolg dat het schip ‘aan de ketting’ wordt gelegd. Het beslag leggen op een geladen schip is een beproefde en succesvolle manier om druk te zetten bij een vervoerder en de bij de lading betrokkene.

Varend beslag

Als de beslaglegger het toestaat, is varend beslag mogelijk. Als er varend beslag is gelegd kan het schip bijvoorbeeld doorvaren naar de laad/losplaats in Nederland zodat er in ieder geval geladen/gelost kan worden. Omdat het praktisch heel moeilijk is een schip in het buitenland te pakken te krijgen, zal meestal geen toestemming worden gegeven voor varend beslag naar een buitenlandse bestemming.

Beslag bij een sluis

Als er beslag is gelegd bij een sluis en er wordt geen toestemming gegeven voor varend beslag zal overleg plaatsvinden over verplaatsing van het schip naar een locatie waar het schip langere tijd kan blijven liggen.

Onze advocaten in het vakgebied vervoersrecht

Deze advocaten zijn gespecialiseerd in Vervoersrecht:

Stel uw vraag

Heeft u een vraag aan één van onze advocaten? Vul dit formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.